บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริการออกหนังสือรับรองฯ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ
 บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางไปรษณีย์สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

  กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  กรมการกงสุล
  กองหนังสือเดินทาง
  กองตรวจลงตรา
  กรมการจัดหางาน
  สถานทูตไทย
  กรมการปกครอง มหาดไทย
  สถานทูตประเทศต่างๆ
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  


 

 • รายการตรวจสอบผลการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ดังนี้
 • เลือกวันที่แสดงผล   
  No รายการเอกสาร ประจำวันที่
  1 ผลการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/ตรวจสอบรายชื่อ 2012-11-10 Download
  2 GG 2012-11-10 Download
  3 ผลการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/ตรวจสอบรายชื่อ 2012-11-10 Download
  4 ผลการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/ตรวจสอบรายชื่อ 2012-11-10 Download
  5 ผลการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/ตรวจสอบรายชื่อ ประจำวันที่ 1-11-2555 2012-11-12 Download
  6 ผลการขอหนังสือรับรองความประพฤติ/ตรวจสอบรายชื่อ ประจำวันที่ 31-10-2555 2012-11-12 Download
  7 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-13 Download
  8 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  9 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  10 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  11 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  12 ผลการออกหนังสือรับรอง วันที่ 14-11-12 2012-11-14 Download
  13 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  14 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  15 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  16 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  17 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  18 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  19 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  20 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  21 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  22 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  23 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  24 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  25 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  26 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  27 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  28 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  29 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  30 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  31 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  32 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  33 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  34 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  35 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  36 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  37 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  38 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  39 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  40 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  41 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  42 ผลการออกหนังสือรับรอง 2012-11-14 Download
  43 Cov 2020-08-21 Download   Copyright @ 2012 pcscenter.sb.police.go.th
  ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ